<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren - Doelstelling en Missie

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Missie
Aan jongeren die door problematisch gedrag een afstand tot de maatschappij hebben gekregen, een nieuwe en stabiele toekomst bieden in de nautische (maritieme) wereld.
Doelstellingen
Stichting zeeslag stelt zich ten doel, om aan jongeren die door problematisch gedrag een afstand tot de maatschappij een toekomst te bieden in de nautische (maritieme) wereld. Stichting zeeslag beschikt over een opleidingsschip, maritiem personeel en maritieme connecties om deze jongeren een goede start te geven.

Dit wil zij doen middels gedragscoaching en arbeidstraining op en rond het water. Als deelnemers met goed gevolg hun opleiding op het schip voltooien liggen er voor hen kansen in de nautische industrie. Stichting zeeslag werkt samen met zorginstellingen die de jongeren in gedrag coachen en zorg dragen voor de nazorg als zij het schip verlaten en een plaats in de maatschappij gaan zoeken.
 
Visie

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij moet je bij jezelf beginnen. Wij bieden de ondersteunende hand.